საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#9 ნაძალადევი
( მონაცემები 97 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 257 414 ოქმი
2 223 404 ოქმი
3 216 306 ოქმი
4 242 395 ოქმი
5 269 506 ოქმი
6 246 497 ოქმი
7 243 422 ოქმი
8 271 406 ოქმი
9 227 385 ოქმი
10 195 456 ოქმი
11 263 587 ოქმი
12 257 549 ოქმი
13 300 563 ოქმი
14 362 459 ოქმი
15 295 533 ოქმი
16 292 500 ოქმი
17 211 550 ოქმი
18 306 559 ოქმი
19 311 533 ოქმი
20 301 567 ოქმი
21 263 421 ოქმი
22 263 543 ოქმი
23 294 485 ოქმი
24 245 536 ოქმი
25 253 510 ოქმი
26 288 466 ოქმი
27 251 464 ოქმი
28 232 419 ოქმი
29 253 531 ოქმი
30 292 478 ოქმი
31 309 369 ოქმი
32 258 433 ოქმი
33 288 483 ოქმი
34 267 454 ოქმი
35 302 465 ოქმი
36 286 486 ოქმი
37 305 512 ოქმი
38 273 495 ოქმი
39 289 469 ოქმი
40 295 446 ოქმი
41 276 534 ოქმი
42 293 521 ოქმი
43 319 496 ოქმი
44 325 423 ოქმი
45 340 606 ოქმი
46 331 421 ოქმი
47 292 483 ოქმი
48 302 518 ოქმი
49 289 538 ოქმი
50 267 529 ოქმი
51 322 438 ოქმი
52 265 457 ოქმი
53 241 443 ოქმი
54 285 393 ოქმი
55 304 487 ოქმი
56 274 502 ოქმი
57 335 432 ოქმი
58 269 510 ოქმი
59 295 460 ოქმი
60 321 517 ოქმი
61 307 430 ოქმი
62 273 404 ოქმი
63 261 471 ოქმი
64 219 360 ოქმი
65 290 526 ოქმი
66 324 455 ოქმი
67 279 438 ოქმი
68 294 410 ოქმი
69 295 413 ოქმი
70 276 463 ოქმი
71 313 480 ოქმი
72 265 502 ოქმი
73 284 414 ოქმი
74 323 472 ოქმი
75 324 491 ოქმი
76 310 384 ოქმი
77 312 367 ოქმი
78 298 332 ოქმი
79 362 425 ოქმი
80 334 427 ოქმი
81 311 359 ოქმი
82 366 390 ოქმი
83 301 399 ოქმი
84 266 430 ოქმი
85 243 385 ოქმი
86 252 421 ოქმი
87 272 352 ოქმი
88 230 355 ოქმი
89 293 410 ოქმი
90 252 428 ოქმი
91 301 350 ოქმი
92 287 416 ოქმი
93 312 487 ოქმი
94 132 140 ოქმი
95 212 262 ოქმი
96 244 418 ოქმი
97 265 501 ოქმი