საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

საზღვარგარეთი
( მონაცემები 57 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 366 316 ოქმი
2 86 46 ოქმი
3 143 47 ოქმი
4 95 13 ოქმი
5 91 16 ოქმი
6 63 12 ოქმი
7 87 66 ოქმი
8 369 213 ოქმი
9 464 236 ოქმი
10 82 35 ოქმი
11 139 118 ოქმი
12 7 8 ოქმი
13 143 66 ოქმი
14 13 19 ოქმი
15 131 110 ოქმი
16 7 7 ოქმი
17 122 68 ოქმი
18 255 100 ოქმი
19 78 30 ოქმი
20 106 49 ოქმი
21 249 66 ოქმი
22 34 35 ოქმი
23 44 24 ოქმი
24 187 119 ოქმი
25 98 161 ოქმი
26 15 8 ოქმი
27 55 14 ოქმი
28 15 20 ოქმი
29 31 34 ოქმი
30 22 11 ოქმი
31 56 28 ოქმი
32 58 29 ოქმი
33 10 12 ოქმი
34 211 87 ოქმი
35 286 164 ოქმი
36 248 123 ოქმი
37 221 83 ოქმი
38 202 76 ოქმი
39 178 78 ოქმი
40 132 129 ოქმი
41 13 14 ოქმი
42 18 57 ოქმი
43 13 17 ოქმი
44 259 88 ოქმი
45 15 10 ოქმი
46 53 53 ოქმი
47 43 48 ოქმი
48 20 19 ოქმი
49 14 19 ოქმი
50 121 28 ოქმი
51 34 19 ოქმი
52 45 47 ოქმი
53 7 9 ოქმი
54 17 7 ოქმი
56 9 15 ოქმი
57 97 40 ოქმი
58 158 49 ოქმი