საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#84 ხულო
( მონაცემები 54 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 280 318 ოქმი
2 103 193 ოქმი
3 94 122 ოქმი
4 217 287 ოქმი
5 114 198 ოქმი
6 85 129 ოქმი
7 169 141 ოქმი
8 132 141 ოქმი
9 194 198 ოქმი
10 131 168 ოქმი
11 219 194 ოქმი
12 281 301 ოქმი
13 100 119 ოქმი
14 98 226 ოქმი
15 97 90 ოქმი
16 98 106 ოქმი
17 206 166 ოქმი
18 313 392 ოქმი
19 208 262 ოქმი
20 70 84 ოქმი
21 58 88 ოქმი
22 49 95 ოქმი
23 152 182 ოქმი
24 156 213 ოქმი
25 91 138 ოქმი
26 106 150 ოქმი
27 91 147 ოქმი
28 66 77 ოქმი
29 113 70 ოქმი
30 48 73 ოქმი
31 163 132 ოქმი
32 93 262 ოქმი
33 104 105 ოქმი
34 26 63 ოქმი
35 56 74 ოქმი
36 79 120 ოქმი
37 96 138 ოქმი
38 58 76 ოქმი
39 80 179 ოქმი
40 98 175 ოქმი
41 114 158 ოქმი
42 134 185 ოქმი
43 22 63 ოქმი
44 30 62 ოქმი
45 96 108 ოქმი
46 59 95 ოქმი
47 41 51 ოქმი
48 32 46 ოქმი
49 57 160 ოქმი
50 55 158 ოქმი
51 53 94 ოქმი
52 43 67 ოქმი
53 81 100 ოქმი
54 67 120 ოქმი