საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#83 ხელვაჩაური
( მონაცემები 46 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 288 518 ოქმი
2 322 350 ოქმი
3 247 583 ოქმი
4 74 203 ოქმი
5 258 495 ოქმი
6 303 311 ოქმი
7 201 309 ოქმი
8 150 400 ოქმი
9 171 280 ოქმი
10 152 350 ოქმი
11 120 240 ოქმი
12 289 479 ოქმი
13 217 492 ოქმი
14 353 389 ოქმი
15 413 376 ოქმი
16 292 374 ოქმი
17 293 458 ოქმი
18 314 384 ოქმი
19 295 331 ოქმი
20 217 321 ოქმი
21 242 380 ოქმი
22 244 364 ოქმი
23 267 299 ოქმი
24 263 527 ოქმი
25 112 244 ოქმი
26 102 117 ოქმი
27 279 320 ოქმი
28 412 351 ოქმი
29 399 363 ოქმი
30 352 553 ოქმი
31 286 425 ოქმი
32 209 348 ოქმი
33 317 399 ოქმი
34 220 338 ოქმი
35 341 535 ოქმი
36 192 171 ოქმი
37 277 614 ოქმი
38 92 263 ოქმი
39 107 244 ოქმი
40 85 141 ოქმი
41 124 218 ოქმი
42 64 188 ოქმი
43 210 336 ოქმი
44 157 208 ოქმი
45 209 243 ოქმი
46 158 216 ოქმი