საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#82 შუახევი
( მონაცემები 49 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 164 304 ოქმი
2 46 92 ოქმი
3 132 85 ოქმი
4 121 136 ოქმი
5 134 159 ოქმი
6 79 114 ოქმი
7 41 61 ოქმი
8 24 41 ოქმი
9 84 107 ოქმი
10 80 141 ოქმი
11 21 62 ოქმი
12 32 115 ოქმი
13 29 67 ოქმი
14 162 231 ოქმი
15 224 225 ოქმი
16 234 158 ოქმი
17 112 124 ოქმი
18 61 57 ოქმი
19 22 39 ოქმი
20 125 89 ოქმი
21 61 71 ოქმი
22 22 71 ოქმი
23 135 156 ოქმი
24 51 76 ოქმი
25 84 80 ოქმი
26 43 85 ოქმი
27 58 112 ოქმი
28 82 215 ოქმი
29 44 132 ოქმი
30 29 107 ოქმი
31 82 118 ოქმი
32 43 72 ოქმი
33 28 58 ოქმი
34 46 111 ოქმი
35 15 104 ოქმი
36 33 111 ოქმი
37 57 69 ოქმი
38 132 149 ოქმი
39 136 158 ოქმი
40 42 113 ოქმი
41 172 75 ოქმი
42 90 125 ოქმი
43 127 148 ოქმი
44 36 85 ოქმი
45 78 102 ოქმი
46 55 136 ოქმი
47 52 99 ოქმი
48 59 87 ოქმი
49 18 44 ოქმი