საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#81 ქობულეთი
( მონაცემები 65 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 197 328 ოქმი
2 178 386 ოქმი
3 220 394 ოქმი
4 137 500 ოქმი
5 236 383 ოქმი
6 107 323 ოქმი
7 218 461 ოქმი
8 156 334 ოქმი
9 261 512 ოქმი
10 309 527 ოქმი
11 501 353 ოქმი
12 619 522 ოქმი
13 278 356 ოქმი
14 320 426 ოქმი
15 426 468 ოქმი
16 90 95 ოქმი
17 457 342 ოქმი
18 265 247 ოქმი
19 223 614 ოქმი
20 296 478 ოქმი
21 373 463 ოქმი
22 261 494 ოქმი
23 358 617 ოქმი
24 282 348 ოქმი
25 196 323 ოქმი
26 210 458 ოქმი
27 309 604 ოქმი
28 62 225 ოქმი
29 296 494 ოქმი
30 209 308 ოქმი
31 238 379 ოქმი
32 330 467 ოქმი
33 213 238 ოქმი
34 259 292 ოქმი
35 250 333 ოქმი
36 308 517 ოქმი
37 65 98 ოქმი
38 220 491 ოქმი
39 131 248 ოქმი
40 108 267 ოქმი
41 290 483 ოქმი
42 280 446 ოქმი
43 410 536 ოქმი
44 468 479 ოქმი
45 179 320 ოქმი
46 390 611 ოქმი
47 260 428 ოქმი
48 263 473 ოქმი
49 127 432 ოქმი
50 271 434 ოქმი
51 98 279 ოქმი
52 180 267 ოქმი
53 140 323 ოქმი
54 251 469 ოქმი
55 144 354 ოქმი
56 451 258 ოქმი
57 133 219 ოქმი
58 343 318 ოქმი
59 361 532 ოქმი
60 151 422 ოქმი
61 267 290 ოქმი
62 104 259 ოქმი
63 188 312 ოქმი
64 272 218 ოქმი
65 221 224 ოქმი