საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#80 ქედა
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 307 605 ოქმი
2 246 383 ოქმი
3 62 169 ოქმი
4 123 253 ოქმი
5 75 118 ოქმი
6 118 160 ოქმი
7 102 123 ოქმი
8 107 126 ოქმი
9 105 121 ოქმი
10 181 200 ოქმი
11 107 187 ოქმი
12 104 203 ოქმი
13 111 207 ოქმი
14 188 300 ოქმი
15 122 255 ოქმი
16 209 324 ოქმი
17 94 271 ოქმი
18 251 415 ოქმი
19 42 85 ოქმი
20 182 212 ოქმი
21 75 150 ოქმი
22 98 277 ოქმი
23 133 209 ოქმი
24 75 89 ოქმი
25 154 221 ოქმი
26 127 213 ოქმი
27 141 210 ოქმი
28 90 225 ოქმი
29 256 389 ოქმი
30 122 136 ოქმი
31 159 191 ოქმი