საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#8 დიდუბე
( მონაცემები 54 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 314 581 ოქმი
2 182 340 ოქმი
3 266 438 ოქმი
4 234 422 ოქმი
5 276 438 ოქმი
6 163 275 ოქმი
7 254 443 ოქმი
8 293 511 ოქმი
9 274 541 ოქმი
10 316 599 ოქმი
11 287 501 ოქმი
12 244 442 ოქმი
13 287 524 ოქმი
14 287 457 ოქმი
15 262 442 ოქმი
16 289 538 ოქმი
17 260 369 ოქმი
18 275 383 ოქმი
19 227 406 ოქმი
20 217 393 ოქმი
21 213 385 ოქმი
22 228 455 ოქმი
23 281 571 ოქმი
24 273 546 ოქმი
25 312 482 ოქმი
26 295 592 ოქმი
27 278 545 ოქმი
28 305 585 ოქმი
29 292 645 ოქმი
30 234 420 ოქმი
31 283 573 ოქმი
32 267 513 ოქმი
33 248 478 ოქმი
34 219 493 ოქმი
35 228 427 ოქმი
36 245 523 ოქმი
37 282 603 ოქმი
38 153 270 ოქმი
39 253 498 ოქმი
40 267 423 ოქმი
41 245 464 ოქმი
42 312 503 ოქმი
43 286 528 ოქმი
44 250 475 ოქმი
45 329 627 ოქმი
46 251 420 ოქმი
47 225 420 ოქმი
48 201 458 ოქმი
49 228 525 ოქმი
50 216 450 ოქმი
51 248 421 ოქმი
52 220 509 ოქმი
53 286 522 ოქმი
54 338 581 ოქმი