საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#79 ბათუმი
( მონაცემები 102 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 273 370 ოქმი
2 306 375 ოქმი
3 325 369 ოქმი
4 338 369 ოქმი
6 273 543 ოქმი
7 245 423 ოქმი
8 225 388 ოქმი
9 254 447 ოქმი
10 349 497 ოქმი
11 386 543 ოქმი
12 359 439 ოქმი
13 323 505 ოქმი
14 339 475 ოქმი
15 383 425 ოქმი
16 409 550 ოქმი
17 383 513 ოქმი
18 381 530 ოქმი
19 370 429 ოქმი
20 348 471 ოქმი
21 413 427 ოქმი
22 392 467 ოქმი
23 440 446 ოქმი
24 311 404 ოქმი
25 366 385 ოქმი
26 469 376 ოქმი
27 369 453 ოქმი
28 351 406 ოქმი
29 331 497 ოქმი
30 360 515 ოქმი
31 334 446 ოქმი
32 393 396 ოქმი
33 352 465 ოქმი
34 326 378 ოქმი
35 363 466 ოქმი
36 356 376 ოქმი
37 378 466 ოქმი
38 359 515 ოქმი
39 389 402 ოქმი
40 424 469 ოქმი
41 296 372 ოქმი
42 424 403 ოქმი
43 274 311 ოქმი
44 394 440 ოქმი
45 295 470 ოქმი
46 371 472 ოქმი
47 374 473 ოქმი
48 264 414 ოქმი
49 326 495 ოქმი
50 420 502 ოქმი
51 322 363 ოქმი
52 290 583 ოქმი
53 327 514 ოქმი
54 422 491 ოქმი
55 372 403 ოქმი
56 323 492 ოქმი
57 358 468 ოქმი
58 362 428 ოქმი
59 375 403 ოქმი
60 350 376 ოქმი
61 337 300 ოქმი
62 338 390 ოქმი
63 277 495 ოქმი
64 378 391 ოქმი
65 348 544 ოქმი
66 266 339 ოქმი
67 398 387 ოქმი
68 378 486 ოქმი
69 282 333 ოქმი
70 153 246 ოქმი
71 256 319 ოქმი
72 248 355 ოქმი
73 373 466 ოქმი
74 235 331 ოქმი
75 260 398 ოქმი
76 403 451 ოქმი
77 354 448 ოქმი
78 281 411 ოქმი
79 316 467 ოქმი
81 227 433 ოქმი
82
(+ #105 მიმაგრ. უბანი)
171 320 ოქმი
83 171 315 ოქმი
84 253 361 ოქმი
85 322 475 ოქმი
86 313 346 ოქმი
87 406 375 ოქმი
88 407 391 ოქმი
89 504 464 ოქმი
90 302 318 ოქმი
91 382 525 ოქმი
92 406 639 ოქმი
93 236 324 ოქმი
94 497 524 ოქმი
95 397 531 ოქმი
96 494 495 ოქმი
97 243 581 ოქმი
98 348 440 ოქმი
99 329 469 ოქმი
100 217 278 ოქმი
101 252 231 ოქმი
102 344 111 ოქმი
103 455 360 ოქმი
104 415 478 ოქმი