საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#70 ფოთი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 251 515 ოქმი
2 157 303 ოქმი
3 223 406 ოქმი
4 170 395 ოქმი
5 255 552 ოქმი
7 297 455 ოქმი
8 305 548 ოქმი
9 234 614 ოქმი
10 320 461 ოქმი
11 331 490 ოქმი
12 288 507 ოქმი
13 225 388 ოქმი
14 314 457 ოქმი
15 341 372 ოქმი
16 320 376 ოქმი
17 263 412 ოქმი
18 419 368 ოქმი
19 374 398 ოქმი
20 316 405 ოქმი
21 364 347 ოქმი
22 88 125 ოქმი
23 291 515 ოქმი
24 245 353 ოქმი
25 126 108 ოქმი
26 286 349 ოქმი
27 231 382 ოქმი
28 371 409 ოქმი
29 310 430 ოქმი
30 245 456 ოქმი
31 204 502 ოქმი
33 318 310 ოქმი
34 260 201 ოქმი