საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#7 ჩუღურეთი
( მონაცემები 43 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 239 556 ოქმი
2 230 529 ოქმი
3 277 515 ოქმი
4 272 529 ოქმი
5 234 317 ოქმი
6 266 508 ოქმი
7 334 505 ოქმი
8 280 501 ოქმი
9 284 594 ოქმი
10 320 515 ოქმი
11 268 483 ოქმი
12 247 444 ოქმი
13 235 366 ოქმი
14 344 518 ოქმი
15 313 487 ოქმი
16 329 477 ოქმი
17 323 522 ოქმი
18 361 411 ოქმი
19 294 499 ოქმი
20 227 487 ოქმი
21 305 514 ოქმი
22 293 446 ოქმი
23 317 385 ოქმი
24 303 470 ოქმი
25 189 413 ოქმი
26 289 479 ოქმი
27 277 517 ოქმი
28 271 473 ოქმი
29 183 470 ოქმი
30 268 421 ოქმი
31 317 549 ოქმი
32 262 539 ოქმი
33 159 278 ოქმი
34 257 446 ოქმი
35 278 445 ოქმი
36 249 456 ოქმი
37 258 458 ოქმი
38 227 456 ოქმი
39 366 564 ოქმი
40 251 451 ოქმი
41 143 336 ოქმი
42 339 527 ოქმი
43 293 510 ოქმი