საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#69 ჩხოროწყუ
( მონაცემები 27 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 234 329 ოქმი
2 301 419 ოქმი
3 125 251 ოქმი
4 325 323 ოქმი
5 180 169 ოქმი
6 280 300 ოქმი
7 168 223 ოქმი
8 277 361 ოქმი
9 197 216 ოქმი
10 361 350 ოქმი
11 255 295 ოქმი
12 160 171 ოქმი
13 89 112 ოქმი
14 352 287 ოქმი
15 328 492 ოქმი
16 157 220 ოქმი
17 76 143 ოქმი
18 151 230 ოქმი
19 125 196 ოქმი
20 98 169 ოქმი
21 403 402 ოქმი
22 249 239 ოქმი
23 152 213 ოქმი
24 385 378 ოქმი
25 227 297 ოქმი
26 104 180 ოქმი
27 242 311 ოქმი