საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#68 წალენჯიხა
( მონაცემები 28 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 275 507 ოქმი
2 275 421 ოქმი
3 260 431 ოქმი
4 109 146 ოქმი
5 238 287 ოქმი
6 307 184 ოქმი
7 277 162 ოქმი
8 296 140 ოქმი
9 206 260 ოქმი
10 315 361 ოქმი
11 314 322 ოქმი
12 178 189 ოქმი
13 253 284 ოქმი
14 159 207 ოქმი
15 346 513 ოქმი
16 362 432 ოქმი
17 228 207 ოქმი
18 258 266 ოქმი
19 199 132 ოქმი
20 197 213 ოქმი
21 329 276 ოქმი
22 98 86 ოქმი
23 210 381 ოქმი
24 334 429 ოქმი
25 305 419 ოქმი
26 263 155 ოქმი
27 284 266 ოქმი
28 325 377 ოქმი