საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#66 ხობი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 224 406 ოქმი
2 171 393 ოქმი
3 236 310 ოქმი
4 498 432 ოქმი
5 312 383 ოქმი
6 184 223 ოქმი
7 251 277 ოქმი
8 204 283 ოქმი
9 115 227 ოქმი
10 286 302 ოქმი
11 295 417 ოქმი
12 148 273 ოქმი
13 128 234 ოქმი
14 83 215 ოქმი
15 510 323 ოქმი
16 219 236 ოქმი
17 110 136 ოქმი
18 183 241 ოქმი
19 388 476 ოქმი
20 182 192 ოქმი
21 316 357 ოქმი
22 71 95 ოქმი
23 222 374 ოქმი
24 215 196 ოქმი
25 331 355 ოქმი
26 261 471 ოქმი
27 214 469 ოქმი
28 258 431 ოქმი
29 197 264 ოქმი
30 188 240 ოქმი
31 138 167 ოქმი
32 132 152 ოქმი