საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#65 მარტვილი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 272 356 ოქმი
2 249 438 ოქმი
3 118 182 ოქმი
4 289 318 ოქმი
5 200 103 ოქმი
6 137 190 ოქმი
7 225 216 ოქმი
8 181 162 ოქმი
9 326 329 ოქმი
10 270 273 ოქმი
11 273 218 ოქმი
12 245 210 ოქმი
13 414 315 ოქმი
14 200 250 ოქმი
15 149 165 ოქმი
16 77 138 ოქმი
17 191 216 ოქმი
18 237 310 ოქმი
19 295 243 ოქმი
20 167 144 ოქმი
21 367 394 ოქმი
22 213 160 ოქმი
23 177 152 ოქმი
24 73 89 ოქმი
25 271 313 ოქმი
26 349 300 ოქმი
27 217 354 ოქმი
28 216 286 ოქმი
29 303 215 ოქმი
30 328 382 ოქმი
31 206 293 ოქმი
32 336 375 ოქმი
33 326 381 ოქმი
34 291 421 ოქმი
35 392 437 ოქმი
36 325 473 ოქმი
37 98 215 ოქმი
38 206 154 ოქმი
39 120 112 ოქმი