საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#64 სენაკი
( მონაცემები 43 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 238 353 ოქმი
2 192 251 ოქმი
3 213 319 ოქმი
4 202 324 ოქმი
5 220 319 ოქმი
6 238 248 ოქმი
7 334 403 ოქმი
8 430 309 ოქმი
9 409 322 ოქმი
10 254 350 ოქმი
11 145 242 ოქმი
12 301 389 ოქმი
13 261 255 ოქმი
14 311 321 ოქმი
15 293 309 ოქმი
16 395 314 ოქმი
17 263 298 ოქმი
18 283 264 ოქმი
19 154 172 ოქმი
20 328 429 ოქმი
21 310 272 ოქმი
22 155 194 ოქმი
23 271 323 ოქმი
24 80 242 ოქმი
25 426 376 ოქმი
26 208 248 ოქმი
27 56 83 ოქმი
28 306 312 ოქმი
29 396 336 ოქმი
30 168 192 ოქმი
31 158 227 ოქმი
32 151 142 ოქმი
33 228 231 ოქმი
34 166 203 ოქმი
35 158 219 ოქმი
36 404 397 ოქმი
37 182 292 ოქმი
38 191 177 ოქმი
39 119 204 ოქმი
40 83 203 ოქმი
41 226 127 ოქმი
42 144 88 ოქმი
43 284 207 ოქმი