საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#63 აბაშა
( მონაცემები 24 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 249 407 ოქმი
2 168 337 ოქმი
3 294 521 ოქმი
4 135 224 ოქმი
5 264 466 ოქმი
6 270 292 ოქმი
7 222 328 ოქმი
8 233 367 ოქმი
9 294 377 ოქმი
10 151 267 ოქმი
11 184 381 ოქმი
12 351 418 ოქმი
13 263 272 ოქმი
14 277 304 ოქმი
15 188 301 ოქმი
16 273 371 ოქმი
17 297 359 ოქმი
18 174 333 ოქმი
19 170 160 ოქმი
20 268 311 ოქმი
21 168 319 ოქმი
22 215 301 ოქმი
23 130 292 ოქმი
24 117 198 ოქმი