საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#62 ჩოხატაური
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 188 296 ოქმი
2 86 159 ოქმი
3 117 134 ოქმი
4 100 226 ოქმი
5 93 171 ოქმი
6 143 311 ოქმი
7 123 265 ოქმი
8 99 406 ოქმი
9 130 278 ოქმი
10 26 52 ოქმი
11 125 151 ოქმი
12 98 142 ოქმი
13 92 90 ოქმი
14 56 97 ოქმი
15 74 111 ოქმი
16 71 107 ოქმი
17 214 400 ოქმი
18 209 294 ოქმი
19 73 110 ოქმი
20 50 91 ოქმი
21 71 116 ოქმი
22 89 105 ოქმი
23 86 101 ოქმი
24 103 160 ოქმი
25 56 113 ოქმი
26 119 305 ოქმი
27 92 262 ოქმი
28 110 295 ოქმი
29 79 95 ოქმი
30 148 237 ოქმი
31 164 322 ოქმი
32 44 74 ოქმი
33 157 383 ოქმი
34 90 211 ოქმი
35 96 295 ოქმი
36 75 122 ოქმი
37 38 57 ოქმი
38 119 401 ოქმი