საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#61 ლანჩხუთი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 249 589 ოქმი
2 221 454 ოქმი
3 207 609 ოქმი
4 201 472 ოქმი
5 67 173 ოქმი
6 73 284 ოქმი
7 95 148 ოქმი
8 157 450 ოქმი
9 153 451 ოქმი
10 256 515 ოქმი
11 143 368 ოქმი
12 160 242 ოქმი
13 18 16 ოქმი
14 72 269 ოქმი
15 193 361 ოქმი
16 150 339 ოქმი
17 105 263 ოქმი
18 175 333 ოქმი
19 61 166 ოქმი
20 57 178 ოქმი
21 159 193 ოქმი
22 161 210 ოქმი
23 201 288 ოქმი
24 241 486 ოქმი
25 296 535 ოქმი
26 157 469 ოქმი
27 114 405 ოქმი
28 178 235 ოქმი
29 162 323 ოქმი
30 89 146 ოქმი
31 90 117 ოქმი
32 146 215 ოქმი
33 140 191 ოქმი
34 82 144 ოქმი
35 128 263 ოქმი
36 163 222 ოქმი
37 135 341 ოქმი
38 97 296 ოქმი