საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#60 ოზურგეთი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 188 540 ოქმი
2 188 435 ოქმი
3 240 389 ოქმი
4 213 510 ოქმი
5 178 397 ოქმი
6 217 472 ოქმი
7 243 454 ოქმი
8 237 567 ოქმი
9 194 391 ოქმი
10 109 302 ოქმი
11 335 391 ოქმი
12 270 383 ოქმი
13 379 168 ოქმი
14 86 400 ოქმი
15 62 237 ოქმი
16 342 163 ოქმი
17 158 297 ოქმი
18 43 99 ოქმი
19 203 374 ოქმი
20 243 322 ოქმი
21 236 289 ოქმი
22 144 189 ოქმი
23 310 588 ოქმი
24 265 432 ოქმი
25 178 508 ოქმი
26 176 360 ოქმი
27 109 276 ოქმი
28 64 140 ოქმი
29 155 283 ოქმი
30 199 612 ოქმი
31 246 459 ოქმი
32 138 458 ოქმი
33 274 584 ოქმი
34 230 457 ოქმი
35 300 461 ოქმი
36 143 294 ოქმი
37 137 240 ოქმი
38 211 264 ოქმი
39 199 334 ოქმი
40 245 430 ოქმი
41 131 457 ოქმი
42 161 487 ოქმი
43 296 521 ოქმი
44 213 297 ოქმი
45 278 585 ოქმი
46 76 184 ოქმი
47 137 244 ოქმი
48 298 411 ოქმი
49 251 627 ოქმი
50 136 298 ოქმი
51 146 298 ოქმი
52 390 491 ოქმი
53 193 406 ოქმი
54 122 392 ოქმი
55 186 376 ოქმი
56 173 372 ოქმი
57 172 300 ოქმი
58 438 234 ოქმი
59 472 313 ოქმი
60 159 243 ოქმი
61 140 401 ოქმი
62 133 237 ოქმი