საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#58 წყალტუბო
( მონაცემები 67 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 190 255 ოქმი
2 281 360 ოქმი
3 293 335 ოქმი
4 315 314 ოქმი
5 192 200 ოქმი
6 249 207 ოქმი
7 255 227 ოქმი
8 298 339 ოქმი
9 255 390 ოქმი
10 156 130 ოქმი
11 268 339 ოქმი
12 132 144 ოქმი
13 161 269 ოქმი
14 347 341 ოქმი
15 367 370 ოქმი
16 222 162 ოქმი
17 51 55 ოქმი
18 88 156 ოქმი
19 263 213 ოქმი
20 228 277 ოქმი
21 284 379 ოქმი
22 333 244 ოქმი
23 41 95 ოქმი
24 44 101 ოქმი
25 349 272 ოქმი
26 153 170 ოქმი
27 35 104 ოქმი
28 31 50 ოქმი
29 88 106 ოქმი
30 166 233 ოქმი
31 92 136 ოქმი
32 72 64 ოქმი
33 150 298 ოქმი
34 307 363 ოქმი
35 234 329 ოქმი
36 353 286 ოქმი
37 141 93 ოქმი
38 120 69 ოქმი
39 35 52 ოქმი
40 127 365 ოქმი
41 87 346 ოქმი
42 348 384 ოქმი
43 348 296 ოქმი
44 285 250 ოქმი
45 300 430 ოქმი
46 194 268 ოქმი
47 246 233 ოქმი
48 241 260 ოქმი
49 283 336 ოქმი
50 301 210 ოქმი
51 278 200 ოქმი
52 147 171 ოქმი
53 136 75 ოქმი
54 73 79 ოქმი
55 154 156 ოქმი
56 230 167 ოქმი
57 79 85 ოქმი
58 36 43 ოქმი
59 200 266 ოქმი
60 313 286 ოქმი
61 276 384 ოქმი
62 259 264 ოქმი
63
(+ #68 მიმაგრ. უბანი)
187 300 ოქმი
64 118 115 ოქმი
65 252 207 ოქმი
66 191 242 ოქმი
67 211 154 ოქმი