საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#57 ტყიბული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 95 104 ოქმი
2 231 344 ოქმი
3 209 256 ოქმი
4 196 236 ოქმი
5 177 212 ოქმი
6 203 191 ოქმი
7 194 306 ოქმი
8 242 255 ოქმი
9 194 201 ოქმი
10 94 74 ოქმი
11 133 145 ოქმი
12 151 181 ოქმი
13 205 283 ოქმი
14 75 114 ოქმი
15 86 89 ოქმი
16 115 193 ოქმი
17 79 92 ოქმი
18 310 358 ოქმი
19 39 47 ოქმი
20 158 257 ოქმი
21 303 236 ოქმი
22 146 154 ოქმი
23 132 152 ოქმი
24 47 98 ოქმი
25 94 97 ოქმი
26 77 84 ოქმი
27 171 114 ოქმი
28 31 11 ოქმი
29 163 215 ოქმი
30 41 53 ოქმი
31 226 218 ოქმი
32 169 203 ოქმი
33 170 266 ოქმი
34 101 143 ოქმი
35 191 231 ოქმი
36 196 267 ოქმი
37 193 180 ოქმი