საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#56 ჭიათურა
( მონაცემები 58 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 153 385 ოქმი
2 142 285 ოქმი
3 97 337 ოქმი
4 96 315 ოქმი
5 106 223 ოქმი
6 74 265 ოქმი
7 121 396 ოქმი
8 85 269 ოქმი
9 117 285 ოქმი
10 103 252 ოქმი
11 25 59 ოქმი
12 28 78 ოქმი
13 28 47 ოქმი
14 92 158 ოქმი
15 168 512 ოქმი
16 166 282 ოქმი
17 36 187 ოქმი
18 146 166 ოქმი
19 206 191 ოქმი
20 128 157 ოქმი
21 231 419 ოქმი
22 182 398 ოქმი
23 219 501 ოქმი
24 69 119 ოქმი
25 127 225 ოქმი
26 62 147 ოქმი
27 152 415 ოქმი
28 99 218 ოქმი
29 161 573 ოქმი
30 55 159 ოქმი
31 133 388 ოქმი
32 146 397 ოქმი
33 143 396 ოქმი
34 80 289 ოქმი
35 210 453 ოქმი
36 89 187 ოქმი
37 107 201 ოქმი
38 63 314 ოქმი
39 82 205 ოქმი
40 191 307 ოქმი
41 244 351 ოქმი
42 88 167 ოქმი
43 198 326 ოქმი
44 113 202 ოქმი
45 99 122 ოქმი
46 97 256 ოქმი
47 92 307 ოქმი
48 83 127 ოქმი
49 171 287 ოქმი
50 179 175 ოქმი
51 134 181 ოქმი
52 68 258 ოქმი
53 56 130 ოქმი
54 97 197 ოქმი
55 64 110 ოქმი
56 43 53 ოქმი
57 81 242 ოქმი
58 147 210 ოქმი