საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#55 ხონი
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 315 520 ოქმი
2 278 532 ოქმი
3 274 554 ოქმი
4 335 488 ოქმი
5 370 193 ოქმი
6 178 294 ოქმი
7 285 357 ოქმი
8 256 259 ოქმი
9 109 89 ოქმი
10 263 366 ოქმი
11 112 125 ოქმი
12 266 307 ოქმი
13 150 153 ოქმი
14 307 497 ოქმი
15 65 98 ოქმი
16 194 270 ოქმი
17 189 340 ოქმი
18 294 254 ოქმი
19 95 103 ოქმი
20
(+ #30 მიმაგრ. უბანი)
415 396 ოქმი
21 186 136 ოქმი
22 162 115 ოქმი
23 17 49 ოქმი
24 236 344 ოქმი
25 19 55 ოქმი
26 243 588 ოქმი
27 239 517 ოქმი
28 197 295 ოქმი
29 194 278 ოქმი