საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#53 ვანი
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 184 583 ოქმი
2 216 515 ოქმი
3 292 410 ოქმი
4 296 304 ოქმი
5 167 172 ოქმი
6 282 335 ოქმი
7 83 139 ოქმი
8 246 391 ოქმი
9 185 406 ოქმი
10 274 390 ოქმი
11 189 313 ოქმი
12 130 234 ოქმი
13 237 257 ოქმი
14 180 272 ოქმი
15 173 176 ოქმი
16 177 259 ოქმი
17 104 328 ოქმი
18 122 251 ოქმი
19 136 258 ოქმი
20 152 282 ოქმი
21 116 268 ოქმი
22 220 628 ოქმი
23 165 356 ოქმი
24 192 473 ოქმი
25 129 161 ოქმი
26 121 105 ოქმი
27 119 131 ოქმი
28 148 303 ოქმი
29 158 280 ოქმი
30 165 320 ოქმი
31 95 140 ოქმი