საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#52 ბაღდათი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 244 363 ოქმი
2 279 318 ოქმი
3 242 283 ოქმი
4 246 332 ოქმი
5 249 302 ოქმი
6 269 231 ოქმი
7 178 112 ოქმი
8 257 300 ოქმი
9 328 329 ოქმი
10 64 90 ოქმი
11 143 159 ოქმი
12 364 413 ოქმი
13 142 318 ოქმი
14 261 330 ოქმი
15 236 385 ოქმი
16 242 322 ოქმი
17 115 152 ოქმი
18 77 119 ოქმი
19 142 80 ოქმი
20 44 110 ოქმი
21 64 120 ოქმი
22 104 168 ოქმი
23 205 285 ოქმი
24 263 216 ოქმი
25 191 220 ოქმი
26 266 230 ოქმი
27 211 169 ოქმი
28 168 145 ოქმი
29 192 230 ოქმი
30 145 224 ოქმი