საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#51 ზესტაფონი
( მონაცემები 53 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 236 413 ოქმი
2 235 318 ოქმი
3 315 420 ოქმი
4 199 383 ოქმი
5 211 330 ოქმი
6 270 453 ოქმი
7 223 426 ოქმი
8 235 424 ოქმი
9 371 315 ოქმი
10 265 370 ოქმი
11 250 386 ოქმი
12 260 458 ოქმი
13 331 245 ოქმი
14 229 432 ოქმი
15 228 301 ოქმი
16 233 281 ოქმი
17 301 425 ოქმი
18 361 401 ოქმი
19 312 351 ოქმი
20 274 351 ოქმი
21 253 307 ოქმი
22 237 334 ოქმი
23 192 315 ოქმი
24 252 475 ოქმი
25 92 139 ოქმი
26 216 332 ოქმი
27 291 346 ოქმი
28 169 341 ოქმი
29 216 364 ოქმი
30 233 310 ოქმი
31 118 208 ოქმი
32 171 229 ოქმი
33 222 364 ოქმი
34 327 502 ოქმი
35 151 324 ოქმი
36 245 360 ოქმი
37 276 352 ოქმი
38 136 268 ოქმი
39 196 279 ოქმი
40 228 321 ოქმი
41 216 390 ოქმი
42 251 305 ოქმი
43 258 281 ოქმი
44 254 374 ოქმი
45 232 425 ოქმი
46 243 272 ოქმი
47 353 338 ოქმი
48 306 324 ოქმი
49 295 284 ოქმი
50 184 258 ოქმი
51 161 280 ოქმი
52 156 200 ოქმი
53 184 249 ოქმი