საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#50 საჩხერე
( მონაცემები 57 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 79 608 ოქმი
2 67 567 ოქმი
3 68 646 ოქმი
4 54 626 ოქმი
5 78 580 ოქმი
6 74 576 ოქმი
7 3 359 ოქმი
8 51 503 ოქმი
9 51 587 ოქმი
10 45 581 ოქმი
11 29 300 ოქმი
12 34 526 ოქმი
13 17 205 ოქმი
14 20 270 ოქმი
15 59 745 ოქმი
16 27 418 ოქმი
17 37 563 ოქმი
18 40 398 ოქმი
19 49 650 ოქმი
20 20 339 ოქმი
21 23 374 ოქმი
22 57 592 ოქმი
23 38 484 ოქმი
24 56 497 ოქმი
25 25 362 ოქმი
26 59 562 ოქმი
27 50 576 ოქმი
28 29 447 ოქმი
29 9 621 ოქმი
30 27 247 ოქმი
31 57 382 ოქმი
32 57 599 ოქმი
33 29 258 ოქმი
34 117 649 ოქმი
35 20 148 ოქმი
36 38 600 ოქმი
37 47 565 ოქმი
38 43 768 ოქმი
39 62 717 ოქმი
40 13 110 ოქმი
41 20 186 ოქმი
42 73 588 ოქმი
43 33 455 ოქმი
44 32 446 ოქმი
45 16 280 ოქმი
46 22 287 ოქმი
47 27 505 ოქმი
48 48 348 ოქმი
49 28 268 ოქმი
50 25 128 ოქმი
51 36 621 ოქმი
52 14 273 ოქმი
53 55 476 ოქმი
54 7 92 ოქმი
55 8 59 ოქმი
56 9 125 ოქმი
57 10 68 ოქმი