საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#5 ისანი
( მონაცემები 77 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 299 328 ოქმი
2 346 387 ოქმი
3 279 295 ოქმი
4 243 374 ოქმი
5 274 357 ოქმი
6 287 365 ოქმი
7 335 463 ოქმი
8 284 367 ოქმი
9 256 389 ოქმი
10 320 380 ოქმი
11 376 398 ოქმი
12 352 456 ოქმი
13 321 442 ოქმი
14 323 442 ოქმი
15 319 411 ოქმი
16 244 423 ოქმი
17 252 382 ოქმი
18 314 440 ოქმი
19 289 395 ოქმი
20 327 287 ოქმი
21 336 496 ოქმი
22 338 567 ოქმი
23 293 447 ოქმი
24 340 476 ოქმი
25 385 483 ოქმი
26 384 471 ოქმი
27 300 465 ოქმი
28 339 426 ოქმი
29
(+ #77 მიმაგრ. უბანი)
288 512 ოქმი
30 357 471 ოქმი
31 302 408 ოქმი
32 316 312 ოქმი
33 335 424 ოქმი
34 332 474 ოქმი
35 282 442 ოქმი
36 345 469 ოქმი
37 323 471 ოქმი
38 363 434 ოქმი
39 304 462 ოქმი
40 307 368 ოქმი
41 286 413 ოქმი
42 336 302 ოქმი
43 275 373 ოქმი
44 281 311 ოქმი
45 297 291 ოქმი
46 223 219 ოქმი
47 358 514 ოქმი
48 263 348 ოქმი
49 242 316 ოქმი
50 333 337 ოქმი
51 306 386 ოქმი
52 392 470 ოქმი
53 380 385 ოქმი
54 276 419 ოქმი
55 296 404 ოქმი
56 312 399 ოქმი
57 292 394 ოქმი
58 299 351 ოქმი
59 325 366 ოქმი
60 254 420 ოქმი
61 288 371 ოქმი
62 257 477 ოქმი
63 283 486 ოქმი
64 266 433 ოქმი
65 287 308 ოქმი
66 268 347 ოქმი
67 309 341 ოქმი
68 312 421 ოქმი
69 315 332 ოქმი
70 290 378 ოქმი
71 254 388 ოქმი
72 237 396 ოქმი
73 304 326 ოქმი
74 283 435 ოქმი
75 255 394 ოქმი
76 283 420 ოქმი
78 131 218 ოქმი