საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#49 თერჯოლა
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 278 361 ოქმი
2 314 456 ოქმი
3 374 487 ოქმი
4 342 343 ოქმი
5 360 365 ოქმი
6 428 489 ოქმი
7 177 227 ოქმი
8 103 231 ოქმი
9 271 383 ოქმი
10 153 194 ოქმი
11 503 423 ოქმი
12 296 377 ოქმი
13 142 335 ოქმი
14 409 442 ოქმი
15 312 452 ოქმი
16 175 257 ოქმი
17 403 327 ოქმი
18 471 431 ოქმი
19 321 456 ოქმი
20 356 331 ოქმი
21 385 331 ოქმი
22 284 470 ოქმი
23 260 518 ოქმი
24 343 544 ოქმი
25 415 393 ოქმი
26 312 429 ოქმი
27 198 377 ოქმი
28 187 192 ოქმი
29 184 292 ოქმი
30 241 244 ოქმი
31 192 227 ოქმი
32 207 336 ოქმი
33 101 91 ოქმი