საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#48 ხარაგაული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 248 519 ოქმი
2 160 384 ოქმი
3 122 310 ოქმი
4 211 334 ოქმი
5 62 149 ოქმი
6 115 172 ოქმი
7 85 112 ოქმი
8 280 446 ოქმი
9 123 293 ოქმი
10 208 289 ოქმი
11 242 433 ოქმი
12 51 208 ოქმი
13 178 313 ოქმი
14 137 286 ოქმი
15 70 147 ოქმი
16 29 53 ოქმი
17 115 246 ოქმი
18 41 73 ოქმი
19 68 151 ოქმი
20 80 159 ოქმი
21 77 134 ოქმი
22 31 57 ოქმი
23 117 218 ოქმი
24 59 140 ოქმი
25 83 118 ოქმი
26 98 227 ოქმი
27 186 254 ოქმი
28 117 304 ოქმი
29 223 338 ოქმი
30 274 367 ოქმი
31 181 281 ოქმი
32 104 188 ოქმი
33 187 269 ოქმი
34 48 96 ოქმი
35 75 117 ოქმი
36 44 91 ოქმი
37 103 125 ოქმი