საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#47 მესტია
( მონაცემები 40 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 131 386 ოქმი
2 136 425 ოქმი
3 44 110 ოქმი
4 38 60 ოქმი
5 32 52 ოქმი
6 18 50 ოქმი
7 15 43 ოქმი
8 23 47 ოქმი
9 15 16 ოქმი
10 3 21 ოქმი
11 14 92 ოქმი
12 4 31 ოქმი
13 9 50 ოქმი
14 13 46 ოქმი
15 94 213 ოქმი
16 17 41 ოქმი
17 7 67 ოქმი
18 12 24 ოქმი
19 5 42 ოქმი
20 83 221 ოქმი
21 12 70 ოქმი
22 20 100 ოქმი
23 14 44 ოქმი
24 5 84 ოქმი
25 7 63 ოქმი
26 37 130 ოქმი
27 8 28 ოქმი
28 34 85 ოქმი
29 13 57 ოქმი
30 26 78 ოქმი
31 3 36 ოქმი
32 29 75 ოქმი
33 30 51 ოქმი
34 13 149 ოქმი
35 6 57 ოქმი
36 45 140 ოქმი
37 32 196 ოქმი
38 64 167 ოქმი
39 11 68 ოქმი
40 56 130 ოქმი