საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#46 ლენტეხი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 128 524 ოქმი
2 15 96 ოქმი
3 49 109 ოქმი
4 31 47 ოქმი
5 33 101 ოქმი
6 19 55 ოქმი
7 43 155 ოქმი
8 10 34 ოქმი
9 22 131 ოქმი
10 13 41 ოქმი
11 8 86 ოქმი
12 47 131 ოქმი
13 29 123 ოქმი
14 37 81 ოქმი
15 21 92 ოქმი
16 3 18 ოქმი
17 47 81 ოქმი
18 20 64 ოქმი
19 17 30 ოქმი
20 34 60 ოქმი
21 9 50 ოქმი
22 16 62 ოქმი
23 17 76 ოქმი