საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#45 ცაგერი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 133 272 ოქმი
2 42 118 ოქმი
3 39 70 ოქმი
4 23 106 ოქმი
5 58 120 ოქმი
6 78 170 ოქმი
7 27 37 ოქმი
8 44 126 ოქმი
9 6 30 ოქმი
10 19 61 ოქმი
11 62 142 ოქმი
12 59 62 ოქმი
13 65 55 ოქმი
14 58 89 ოქმი
15 9 50 ოქმი
16 70 84 ოქმი
17 70 147 ოქმი
18 160 237 ოქმი
19 25 28 ოქმი
20 91 196 ოქმი
21 13 20 ოქმი
22 31 66 ოქმი
23 42 112 ოქმი
24 47 95 ოქმი
25 219 350 ოქმი
26 31 70 ოქმი
27 20 60 ოქმი
28 68 58 ოქმი
29 167 227 ოქმი
30 52 115 ოქმი
31 137 245 ოქმი
32 17 33 ოქმი
33 17 48 ოქმი
34 74 117 ოქმი
35 31 74 ოქმი
36 1 19 ოქმი
37 95 289 ოქმი
38 20 34 ოქმი
39 25 16 ოქმი
40 9 27 ოქმი
41 15 20 ოქმი