საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#44 ამბროლაური
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 46 125 ოქმი
2 46 235 ოქმი
3 76 251 ოქმი
4 103 232 ოქმი
5 174 428 ოქმი
6 40 85 ოქმი
7 40 89 ოქმი
8 21 87 ოქმი
9 27 74 ოქმი
10 4 26 ოქმი
11 31 106 ოქმი
12 56 93 ოქმი
13 47 145 ოქმი
14 15 54 ოქმი
15 95 209 ოქმი
16 25 40 ოქმი
17 29 48 ოქმი
18 10 27 ოქმი
19 135 290 ოქმი
20 36 138 ოქმი
21 69 175 ოქმი
22 35 63 ოქმი
23 37 79 ოქმი
24 81 143 ოქმი
25 44 71 ოქმი
26 33 86 ოქმი
27 116 181 ოქმი
28 146 214 ოქმი
29 74 98 ოქმი
30 51 148 ოქმი
31 75 110 ოქმი
32 82 219 ოქმი
33 38 73 ოქმი
34 26 65 ოქმი
35 10 41 ოქმი
36 10 32 ოქმი
37 201 431 ოქმი