საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#43 ონი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 215 394 ოქმი
2 268 472 ოქმი
3 18 27 ოქმი
4 37 133 ოქმი
5 12 80 ოქმი
6 16 42 ოქმი
7 2 27 ოქმი
8 33 85 ოქმი
9 39 121 ოქმი
10 53 75 ოქმი
11 34 163 ოქმი
12 26 36 ოქმი
13 18 50 ოქმი
14 18 33 ოქმი
15 64 196 ოქმი
16 92 175 ოქმი
17 107 156 ოქმი
18 11 22 ოქმი
19 9 41 ოქმი
20 9 56 ოქმი
21 34 75 ოქმი
22 27 70 ოქმი
23 32 42 ოქმი