საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#41 ნინოწმინდა
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 274 369 ოქმი
2 168 219 ოქმი
3 279 477 ოქმი
4 284 335 ოქმი
5 217 424 ოქმი
6 2 63 ოქმი
7 186 313 ოქმი
8 84 177 ოქმი
9 255 335 ოქმი
10 112 130 ოქმი
11 79 200 ოქმი
12 134 228 ოქმი
13 35 63 ოქმი
14 59 145 ოქმი
15 17 60 ოქმი
16 61 70 ოქმი
17 16 53 ოქმი
18 235 349 ოქმი
19 155 168 ოქმი
20 67 118 ოქმი
21 147 253 ოქმი
22 104 147 ოქმი
23 27 148 ოქმი
24 54 98 ოქმი
25 118 702 ოქმი
26 139 251 ოქმი
27 107 264 ოქმი
28 73 145 ოქმი
29 29 39 ოქმი
30 70 95 ოქმი
31 4 18 ოქმი
32 196 250 ოქმი
33 17 35 ოქმი
34 142 240 ოქმი
35 135 258 ოქმი
36 9 37 ოქმი
37 157 296 ოქმი