საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#40 ახალქალაქი
( მონაცემები 70 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 230 455 ოქმი
2 196 508 ოქმი
3 163 355 ოქმი
4 111 280 ოქმი
5 179 332 ოქმი
6 43 166 ოქმი
7 40 144 ოქმი
8 49 92 ოქმი
9 108 257 ოქმი
10 101 178 ოქმი
11 102 110 ოქმი
12 145 192 ოქმი
13 154 160 ოქმი
14 75 208 ოქმი
15 56 111 ოქმი
16 29 47 ოქმი
17 134 225 ოქმი
18 187 262 ოქმი
19 104 156 ოქმი
20 64 105 ოქმი
21 35 110 ოქმი
22 48 104 ოქმი
23 31 41 ოქმი
24 143 178 ოქმი
25 207 260 ოქმი
26 120 191 ოქმი
27 73 104 ოქმი
28 54 94 ოქმი
29 110 115 ოქმი
30 74 103 ოქმი
31 100 300 ოქმი
32 95 201 ოქმი
33 28 46 ოქმი
34 239 320 ოქმი
35 279 206 ოქმი
36 71 152 ოქმი
37 261 186 ოქმი
38 15 61 ოქმი
39 8 29 ოქმი
40 200 257 ოქმი
41 15 23 ოქმი
42 110 133 ოქმი
43 45 180 ოქმი
44 70 131 ოქმი
45 74 110 ოქმი
46 88 343 ოქმი
47 17 79 ოქმი
48 8 55 ოქმი
49 83 120 ოქმი
50 49 144 ოქმი
51 130 142 ოქმი
52 23 69 ოქმი
53 19 63 ოქმი
54 81 111 ოქმი
55 98 275 ოქმი
56 126 268 ოქმი
57 37 59 ოქმი
58 26 32 ოქმი
59 140 224 ოქმი
60 75 114 ოქმი
61 117 156 ოქმი
62 166 287 ოქმი
63 134 209 ოქმი
64 149 226 ოქმი
65 72 173 ოქმი
66 100 244 ოქმი
67 147 278 ოქმი
68 274 331 ოქმი
69 61 223 ოქმი
70 111 243 ოქმი