საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#4 კრწანისი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 281 606 ოქმი
2 262 415 ოქმი
3 291 439 ოქმი
4 234 395 ოქმი
5 210 393 ოქმი
6 222 399 ოქმი
7 241 336 ოქმი
8 261 386 ოქმი
9 196 281 ოქმი
10 272 323 ოქმი
11 270 330 ოქმი
12 367 442 ოქმი
13 292 500 ოქმი
14 326 621 ოქმი
15 286 605 ოქმი
16 294 667 ოქმი
17 313 448 ოქმი
18 265 304 ოქმი
19 317 414 ოქმი
20 344 292 ოქმი
21 283 369 ოქმი
22 210 266 ოქმი
23 278 447 ოქმი
24 231 303 ოქმი
25 294 372 ოქმი
26 297 390 ოქმი
27 343 383 ოქმი
28 342 488 ოქმი
29 221 335 ოქმი
30 238 314 ოქმი
31 208 259 ოქმი
32 238 339 ოქმი