საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#39 ასპინძა
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 326 607 ოქმი
2 62 146 ოქმი
3 146 156 ოქმი
4 150 479 ოქმი
5 18 32 ოქმი
6 26 32 ოქმი
7 68 131 ოქმი
8 106 226 ოქმი
9 136 184 ოქმი
10 88 127 ოქმი
11 48 107 ოქმი
12 41 178 ოქმი
13 28 62 ოქმი
14 32 67 ოქმი
15 95 151 ოქმი
16 139 181 ოქმი
17 78 71 ოქმი
18 73 209 ოქმი
19 74 122 ოქმი
20 139 221 ოქმი
21 63 71 ოქმი
22 88 92 ოქმი
23 268 596 ოქმი