საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#38 ადიგენი
( მონაცემები 18 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 129 394 ოქმი
2 122 546 ოქმი
3 598 452 ოქმი
4 229 409 ოქმი
5 178 446 ოქმი
6 225 273 ოქმი
7 267 473 ოქმი
8 238 346 ოქმი
9 245 300 ოქმი
10 145 291 ოქმი
11 112 178 ოქმი
12 508 421 ოქმი
13 94 210 ოქმი
14 155 374 ოქმი
15 261 256 ოქმი
16 497 414 ოქმი
17 116 65 ოქმი
18 119 154 ოქმი