საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#37 ახალციხე
( მონაცემები 35 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 344 334 ოქმი
2 320 454 ოქმი
3 321 432 ოქმი
4 392 380 ოქმი
5 328 287 ოქმი
6 328 293 ოქმი
7 187 208 ოქმი
8 418 413 ოქმი
9 451 314 ოქმი
10 314 321 ოქმი
11 66 135 ოქმი
12 355 533 ოქმი
13 131 197 ოქმი
14 250 483 ოქმი
15 184 293 ოქმი
16 356 514 ოქმი
17 308 383 ოქმი
18 214 387 ოქმი
19 46 234 ოქმი
20 244 202 ოქმი
21 166 387 ოქმი
22 434 565 ოქმი
23 235 286 ოქმი
24 140 314 ოქმი
25 140 150 ოქმი
26 46 216 ოქმი
27 355 460 ოქმი
28 318 345 ოქმი
29 217 423 ოქმი
30 402 367 ოქმი
31 286 296 ოქმი
32 279 347 ოქმი
33 277 255 ოქმი
34 139 149 ოქმი
35 202 305 ოქმი