საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#36 ბორჯომი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 187 399 ოქმი
2 216 353 ოქმი
3 199 577 ოქმი
4 119 315 ოქმი
5 175 360 ოქმი
6 185 268 ოქმი
7 135 288 ოქმი
8 130 243 ოქმი
9 207 384 ოქმი
10 102 329 ოქმი
11 155 349 ოქმი
12 55 144 ოქმი
13 257 584 ოქმი
14 74 124 ოქმი
15 192 623 ოქმი
16 125 272 ოქმი
17 95 172 ოქმი
18 275 759 ოქმი
19 144 384 ოქმი
20 329 567 ოქმი
21 151 240 ოქმი
22 137 304 ოქმი
23 89 187 ოქმი
24 29 51 ოქმი
25 125 323 ოქმი
26 156 415 ოქმი
27 156 369 ოქმი
28 100 263 ოქმი
29 138 359 ოქმი
30 123 398 ოქმი