საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#35 ხაშური
( მონაცემები 52 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 199 340 ოქმი
2 235 432 ოქმი
3 231 507 ოქმი
4 248 466 ოქმი
5 238 333 ოქმი
6 273 486 ოქმი
7 241 383 ოქმი
8 206 269 ოქმი
9 227 380 ოქმი
10 202 337 ოქმი
11 244 466 ოქმი
12 204 264 ოქმი
13 363 403 ოქმი
14 159 296 ოქმი
15 194 245 ოქმი
16 259 369 ოქმი
17 305 342 ოქმი
18 270 447 ოქმი
19 279 310 ოქმი
20 215 419 ოქმი
21 198 344 ოქმი
22 128 162 ოქმი
23 231 399 ოქმი
24 58 132 ოქმი
25 152 261 ოქმი
26 311 403 ოქმი
27 129 161 ოქმი
28 235 422 ოქმი
29 186 292 ოქმი
30 154 329 ოქმი
31 110 176 ოქმი
32 223 474 ოქმი
33 274 423 ოქმი
34 227 366 ოქმი
35 201 225 ოქმი
36 228 331 ოქმი
37 127 257 ოქმი
38 96 158 ოქმი
39 147 194 ოქმი
40 14 33 ოქმი
41 40 69 ოქმი
42 303 418 ოქმი
43 278 466 ოქმი
44 125 277 ოქმი
45 295 415 ოქმი
46 251 322 ოქმი
47 246 287 ოქმი
48 228 358 ოქმი
49 240 310 ოქმი
50 294 274 ოქმი
51 114 228 ოქმი
52 187 221 ოქმი