საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#33 ქარელი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 277 611 ოქმი
2 245 498 ოქმი
3 328 505 ოქმი
4 266 299 ოქმი
5 337 249 ოქმი
6 184 246 ოქმი
7 250 344 ოქმი
8 259 386 ოქმი
9 150 182 ოქმი
10 248 495 ოქმი
11 34 81 ოქმი
12 313 445 ოქმი
13 256 303 ოქმი
14 246 440 ოქმი
15 132 302 ოქმი
16 170 260 ოქმი
17 89 117 ოქმი
18 429 379 ოქმი
19 340 465 ოქმი
20 408 308 ოქმი
21 201 394 ოქმი
22 124 191 ოქმი
23 103 144 ოქმი
24 44 60 ოქმი
25 324 453 ოქმი
26 325 377 ოქმი
27 442 378 ოქმი
28 348 573 ოქმი
29 343 579 ოქმი
30 276 376 ოქმი
31 346 529 ოქმი
34 306 570 ოქმი
35 190 326 ოქმი
36 325 341 ოქმი
37 147 147 ოქმი
38 219 180 ოქმი
39 70 118 ოქმი
40 47 97 ოქმი
41 56 52 ოქმი