საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#32 გორი
( მონაცემები 105 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 323 450 ოქმი
2 291 396 ოქმი
3 268 517 ოქმი
4 299 529 ოქმი
5 318 536 ოქმი
6 249 495 ოქმი
7 233 529 ოქმი
8 191 437 ოქმი
9 371 538 ოქმი
10 309 530 ოქმი
11 248 523 ოქმი
12 241 587 ოქმი
13 263 527 ოქმი
14 244 325 ოქმი
15 364 423 ოქმი
16 307 340 ოქმი
17 226 417 ოქმი
18 309 345 ოქმი
19 312 483 ოქმი
20 319 374 ოქმი
21 344 429 ოქმი
22 398 372 ოქმი
23 314 351 ოქმი
25 260 523 ოქმი
26 60 185 ოქმი
27 117 174 ოქმი
28 275 458 ოქმი
29 162 329 ოქმი
30 223 344 ოქმი
31 150 158 ოქმი
32 157 301 ოქმი
33 207 316 ოქმი
34 368 393 ოქმი
35 190 228 ოქმი
36 92 207 ოქმი
37 41 118 ოქმი
38 263 438 ოქმი
39 128 477 ოქმი
40 329 720 ოქმი
41 395 434 ოქმი
42 168 150 ოქმი
43 195 296 ოქმი
44 323 646 ოქმი
45 268 272 ოქმი
46 153 347 ოქმი
47 206 294 ოქმი
48 385 353 ოქმი
49 370 426 ოქმი
50 276 509 ოქმი
51 301 675 ოქმი
52 163 286 ოქმი
53 94 301 ოქმი
54 334 433 ოქმი
55 270 455 ოქმი
56 310 390 ოქმი
57 68 132 ოქმი
58 170 343 ოქმი
59 201 522 ოქმი
60 143 293 ოქმი
61 431 540 ოქმი
62 256 652 ოქმი
63 212 536 ოქმი
64 171 473 ოქმი
65 96 197 ოქმი
66 186 384 ოქმი
67 303 586 ოქმი
68 190 271 ოქმი
69 224 488 ოქმი
70 156 268 ოქმი
71 304 469 ოქმი
72 145 270 ოქმი
73 215 289 ოქმი
74 187 435 ოქმი
75 280 537 ოქმი
76 118 191 ოქმი
77 215 707 ოქმი
78 368 569 ოქმი
79 369 586 ოქმი
80 211 447 ოქმი
81 275 454 ოქმი
82 323 516 ოქმი
83 337 407 ოქმი
84 381 477 ოქმი
85 374 523 ოქმი
86 257 405 ოქმი
87 105 329 ოქმი
88 279 325 ოქმი
89 211 245 ოქმი
90 227 253 ოქმი
91 164 397 ოქმი
92 231 395 ოქმი
93 237 438 ოქმი
94 262 323 ოქმი
95 226 359 ოქმი
96 264 262 ოქმი
97 281 399 ოქმი
98 395 391 ოქმი
99 278 491 ოქმი
100 342 612 ოქმი
101 159 362 ოქმი
102 130 144 ოქმი
103 48 75 ოქმი
104 73 85 ოქმი
105 142 176 ოქმი
106 100 141 ოქმი