საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#30 კასპი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 228 460 ოქმი
2 296 381 ოქმი
3 262 474 ოქმი
4 207 433 ოქმი
5 346 403 ოქმი
6 230 201 ოქმი
7 431 364 ოქმი
8 263 454 ოქმი
9 290 478 ოქმი
10 152 304 ოქმი
11 193 246 ოქმი
12 191 451 ოქმი
13 311 417 ოქმი
14 39 64 ოქმი
15 316 670 ოქმი
16 268 486 ოქმი
17 280 464 ოქმი
18 221 299 ოქმი
19 62 149 ოქმი
20 155 212 ოქმი
21 173 510 ოქმი
22 215 455 ოქმი
23 115 194 ოქმი
24 291 439 ოქმი
25 152 238 ოქმი
26 243 377 ოქმი
27 93 234 ოქმი
28 134 319 ოქმი
29 130 283 ოქმი
30 152 280 ოქმი
31 276 577 ოქმი
32 340 445 ოქმი
33 287 482 ოქმი
34 301 388 ოქმი
35 152 291 ოქმი
36 180 324 ოქმი
37 181 302 ოქმი
38 148 388 ოქმი