საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#29 ყაზბეგი
( მონაცემები 10 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 141 479 ოქმი
2 53 195 ოქმი
3 44 255 ოქმი
4 36 86 ოქმი
5 63 172 ოქმი
6 70 342 ოქმი
7 43 217 ოქმი
8 30 69 ოქმი
9 12 66 ოქმი
10 25 105 ოქმი