საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#28 დუშეთი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 270 483 ოქმი
2 240 533 ოქმი
3 278 520 ოქმი
4 128 375 ოქმი
5 39 65 ოქმი
6 7 14 ოქმი
7 84 365 ოქმი
8 35 173 ოქმი
9 72 278 ოქმი
10 78 268 ოქმი
11 16 36 ოქმი
12 105 253 ოქმი
13 83 165 ოქმი
14 135 176 ოქმი
15 77 114 ოქმი
16 41 87 ოქმი
17 12 82 ოქმი
18 84 164 ოქმი
19 38 154 ოქმი
20 8 81 ოქმი
21 225 254 ოქმი
22 52 65 ოქმი
24 73 73 ოქმი
25 108 259 ოქმი
26 61 60 ოქმი
27 16 56 ოქმი
28 43 137 ოქმი
29 15 152 ოქმი
30 29 86 ოქმი
31 23 179 ოქმი
32 8 89 ოქმი
33 9 56 ოქმი
34 4 48 ოქმი
35 80 207 ოქმი
36 88 137 ოქმი
37 156 343 ოქმი
38 112 150 ოქმი
39 138 246 ოქმი
40 110 224 ოქმი
41 32 136 ოქმი
42 9 80 ოქმი
43 65 57 ოქმი
44 171 235 ოქმი
45 82 98 ოქმი
46 26 52 ოქმი
47 106 276 ოქმი
48 56 156 ოქმი
49 296 480 ოქმი
50 26 66 ოქმი
53 150 387 ოქმი