საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#27 მცხეთა
( მონაცემები 45 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 314 650 ოქმი
2 337 521 ოქმი
3 183 274 ოქმი
4 147 279 ოქმი
5 254 586 ოქმი
6 283 559 ოქმი
7 227 572 ოქმი
8 145 384 ოქმი
9 286 575 ოქმი
10 289 351 ოქმი
11 195 333 ოქმი
12
(+ #46 მიმაგრ. უბანი)
213 636 ოქმი
13 325 470 ოქმი
14 242 324 ოქმი
15 413 390 ოქმი
16 308 209 ოქმი
17 402 415 ოქმი
18 388 356 ოქმი
19 355 458 ოქმი
20 185 176 ოქმი
21 201 291 ოქმი
22 215 249 ოქმი
23 262 408 ოქმი
24 454 351 ოქმი
25 130 190 ოქმი
26 241 580 ოქმი
27 197 390 ოქმი
28 153 346 ოქმი
29 203 270 ოქმი
30 216 304 ოქმი
31 269 602 ოქმი
32 108 172 ოქმი
33 87 262 ოქმი
34 291 587 ოქმი
35 143 228 ოქმი
36 49 134 ოქმი
37 222 251 ოქმი
38 225 197 ოქმი
39 371 236 ოქმი
40 337 336 ოქმი
41 438 335 ოქმი
42 322 159 ოქმი
43 346 269 ოქმი
44 78 146 ოქმი
45 72 109 ოქმი